ERNST BLOCH: PRINCIPEN HOPP

ERNST BLOCH: UTOPINS ANDA

Principen Hopp (1628 sidor) lades ut den 15 april 2000 och var helt korrekturläst i januari 2001. Hela tiden expanderas/korrigeras notapparaten och registerorden länkas till hemsidor på nätet; totalt var 38 allmänna och 268 textlänkar till externa sidor inlagda och kontrollerade 26.7.05. Ett par länkar försvinner per månad; ibland hittar man dem på nya sidor genom att söka på den gamla rubriken via ex. Google, ibland inte. Externa och interna länkar i "Principen Hopp" kontrolleras och korrigeras med början 16.9.07, alla dokument genomsedda 23.10.07. Nyåret 2024 inleddes en revision av översättningen och länkningen kontrollerades, detta arbete avslutades 2024.03.21.

Den 25.7.07 är hela texten till andra upplagan (1923) av Blochs förstlingsverk Utopins anda dessutom utlagd, och översättningen är korrekturläst en första gång 13.9.07. En ny korrekturläsning, först inriktad på länkarna, inleddes den 5.12.15. Det har som en extra service införts länkar med korrekta sidhänvisningar mellan de två verken, men på flera ställen i Hoppets princip refererar Bloch till passager i första upplagan av Utopins anda, som ströks inför den andra upplagan 1923. Alla referenser kommer således inte att kunna korrigeras. Sökord till bägge verken finns i det gemensamma registret .

Översättarens förord Ger bakgrund till projektet. Principen hopp mellan "förståndig" och "expressiv" människa, en förutsättning och en svårighet i Blochs system Under omarbetning

Christer Persson


e-mail: cp.hollviken'at'swipnet.se . Rapportera gärna icke fungerande länkar! För den som hellre vill skriva är adressen: Ljungsätersvägen 43, 236 41 Höllviken.


Länkar, kontr från 2.4.05, ånyo kontrollerade från 5.12.15.
Links, checked from 2.4.05, again controlled from 5.12.15.
Innehållsförteckningar samt översättarens förord till Hoppets princip
Till de enskilda dokumenten i "Hoppets princip" Förordet, inledningen .
Till innehållsförteckningen för "Principen Hopp" . Språket: en hård nöt för översättaren - och för läsaren
NAMN- och TITELREGISTER till "Principen Hopp" Symbolintentionen - positivistens värsta stötesten hos Bloch
Kombinerat ÄMNES- och GLOSREGISTER till "Utopins anda" och "Hoppets princip" . Utvidgas fortlöpande. Den kommunistiska utopin och fartygskyrkogården i Murmansk
"Att tänka innebär att överskrida"
Till de enskilda dokumenten i "Utopins anda" Den svenska översättningens historia. Praktiska anmärkningar
Till innehållsförteckningen i "Utopins anda" . Hoppets princip mellan "förståndig" och "expressiv" människa, en förutsättning och en svårighet i Blochs system
NAMNREGISTER till "Utopins Anda"
ENGLISH: How write about Ernst Bloch, avoiding the feuilleton note? DEUTSCH: "Das Prinzip Hoffnung" zwischen "verständigem" und "expressivem" Menschen, eine Voraussetzung und eine Schwierigkeit in Blochs System. Ab 6.6.04.Länkar till de enskilda dokumenten; HP = Hoppets princip, UA = Utopins anda:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
för HP
PH, fjärde delen (523-558) PH, femte delen (1134-1174) UA, (11-19)
PH, förordet (1-18) PH, fjärde delen (558-598) PH, femte delen (1175-1214) UA, (20-48)
PH, första delen (21-45) PH, fjärde delen (598-637) PH, femte delen (1214-1258) UA, (49-75)
PH, andra delen (49-86) PH, fjärde delen (637-680) PH, femte delen (1258-1297) UA, (76-100)
PH, andra delen (86-128) PH, fjärde delen (680-729) PH, femte delen (1297-1343) UA, (101-125)
PH, andra delen (129-166) PH, fjärde delen (729-767) PH, femte delen (1343-1384) UA, (126-155)
PH, andra delen (167-203) PH, fjärde delen (767-807) PH, femte delen (1384-1427) UA, (155-181)
PH, andra delen (204-242) PH, fjärde delen (807-850) PH, femte delen (1427-1474) UA, (181-208)
PH, andra delen (242-288) PH, fjärde delen (850-892) PH, femte delen (1474-1515) UA, (209-236)
PH, andra delen (288-327) PH, fjärde delen (892-929) PH, femte delen (1515-1550) UA, (237-262)
PH, andra delen (328-368) PH, fjärde delen (929-968) PH, femte delen (1551-1593) UA, (262-287)
PH, andra delen (368-409) PH, fjärde delen (969-1011) PH, femte delen (1593-1628) UA, (288-318)
PH, tredje delen (409-456) PH, fjärde delen (1011-1048) Namn- och titelregister till HP UA, (318-347)
PH, tredje delen (456-485) PH, fjärde delen (1048-1086) Ämnes- och glosregister till PH och UA Namnregister till UA
PH, tredje delen (485-519) PH, femte delen (1089-1134) INNEHÅLLSFÖRTECKNING för UA