INNEHÅLL

Avsikt (1918, 1923). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

SJÄLVMÖTET


Ett gammalt krus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

För nära - På steget därunder - Glaset och kruset Till sid. 11 - 19

ORNAMENTETS TILLKOMST


De tidiga stadierna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Den tekniska kylan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Ändamålsenlig form och uttrycksfullt överflöd. . . . . . . 23

Bakgrunderna till konstviljan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Det grekiska faller i smaken 30 - Egyptisk önskan att bli som sten 32 - Gotisk önskan att bli som uppståndelse 35

Bilden av den innersta gestalten. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vår hemliga namnteckning i all gestaltning. . . . . . . . . . . 45 Till sid. 20 - 48


MUSIKENS FILOSOFI

Dröm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Till musikens historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Begynnelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Förfarandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Arbetsföljden i hantverket 54 - Det sociologiska sammanhanget 56 - Musikens sprängande ungdom 60 - Problemet med en musikens historiefilosofi 69

Den flödande rikedomen och dess schema. . . . . . 66

Lieden - Om Mozart 68 - Passionerna 70 - Bach, hans form och hans tema 72 Till sid. 49 - 75 - Carmen 76 - Öppen lied och Fidelio 76 - Missa solemnis 78 - Sonatens födelse 79 - Brahms och kammarmusiken 81 - Beethoven, hans form, hans föremål och sonatens anda 84 - Strauß, Mahler, Bruckner 89 - Om Wagner 97 - Föregångare 97 - Falsk polemik 98 Till sid. 76 - 100 - Talsång, synkopisk rytm och ackordisk polyfoni 100 - Den transcendenta operan och dess objekt 108

Till musikens teori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Till sidorna 101 - 125

Framförandet och tondiktningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Tonfallet 126 - Anslaget 126 - Det kreativa tonsättandet 132

Tolkningen eller förhållandet mellan absolut och spekulativ musik. . . .145

Det samlade uttryckets "vad" 146 - Musikens filosofiska teori 152 Till sidorna 126 - 155

Medel, formler, former och fenomenaler i den transcenderande musikteorin. . .155

Tonen som medel 155 - Harmoniläran som formel 156 - Relationer i rytmen som form 163 - Det bachska och beethovenska kontrapunkterandet som form och begynnande ideogram 168 Till sidorna 155 - 181 - Än en gång tonen: inte som medel, utan som fenomenal 181 - Om tinget i sig i musiken 191

Hemligheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Till sidorna 181 - 208


DEN OKONSTRUERBARA FRÅGANS GESTALT

Om oss själva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Om det gedigna i oss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Om dimman, Alexandertåget och storheten hos ja-et. . . . . .212

Kant och Hegel eller invändighet, som överträffar världsencyklopedin. . . . . .219 Till sidorna 209 - 236

Till metafysiken för vårt dunkel, vårt icke-längre-medvetna, vårt ännu-icke-medvetna, vårt okonstruerbara vi-problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Det dunkla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Det icke-längre-medvetna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Det ännu icke medvetna vetandet och den djupaste förundran. . .241

Ytterligare till förundrans adekvation och den rena frågan 247 - Än en gång det dunkla (det levda ögonblickets) och dess ömsesidiga tillämpning på förundran 251

De möjliga orterna för lösenordet. . . . . . . . . . . . . . .256 Till sidorna 237 - 262

I nästa steg kvinnan och grund i kärleken. . . . . . . . . . .262

Kristus eller det avtäckta anletet. . . . . . . . . . . . . . .267

Exkurs/Hämning och tragedi på vägen till den reala självinventionen. . . .274

Bilden i Sais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283Till sidorna 262 - 287


KARL MARX,
DÖDEN OCH APOKALYPSEN

Eller om de vägar i världen, med vars hjälp
det invändiga kan bli utvändigt och det utvändiga
bli som det invändiga.


Det lägre livet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291

Den socialistiska tanken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

Rikets sanna ideologi. . . . . . . . . . . . . . . . .307

Den sårbara kroppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

Insnävat såvara, avbrott . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Till sidorna 289 - 320


Kraften hos utspridningen i själavandringen . . . . . . . . . .321

Kraften hos utspridningen i själavandringen . . . . . . . . . .321

Förhoppningar och konsekvenser av den delaktiga närvaron . . . . . . . . . .327

Gestaler av det universella självmötet eller eskatologin (1918) . . . . . . . . . .332

Viljans anlete . . . . . . . . . .343

  • Namn- och titelregister för Hoppets princip
  • Ämnes- och glosregister för bägge verken
  • Namnregister för Utopins anda
  • Till startsidan