Länkar, korrigerade 20130930

Sehn-Sucht. 26 Studien zum Thema Nostalgie - Utopie, av Udo Leuschner.

Hemsida till Ernst-Bloch-Zentrum i Ludwigshafen. Här finns ett "Zitat des Tages" av Ernst Bloch, en presentation "Who is Bloch" av Karlheinz Weigand och en "Kurzbiographie Ernst Bloch" av den mångårige medarbetaren Burghart Schmidt. Allt detta är gjort med lätt hand, och skiljer sig på så vis fördelaktigt från den officiösa stilen och den stelnade tematiken i "Ernst-Bloch-dagarna" och årsboken "Bloch-Almanach". Via denna hemsida kan man komma till en ordbok, "Das Bloch-Online-Wörterbuch", administrerad av "Ernst-Bloch-Assoziation". Ordboken består av en Stichwörter-Katalog med utvikningar från nyckelorden Aufrechter Gang - Kategorien - Konkrete Utopie - Natur - Philosophie - Prinzip Hoffnung - Spuren, Vorschein - Ungleichzeitigkeit. Experimentum Mundi lyfts fram, som en sorts handbok till Blochs kategorier. Länkar till Detlef Horster "Ernst Bloch" i Metzler's Philosophen-Lexikon, och John K. Dickinson "Ernst Bloch's Basic Ideas", bägge som pdf-dokument. /CP/

Ernst-Bloch-Assoziation ger ut ett newsletter som man kan prenumerera på, 2007 ligger uppsatser av Klaus Robra: "Zur Frage nach der menschlichen Natur" och Doris Zeilinger: "Natur und Zukunft" utlagda som länkar. Man annonserar sin årsbok: Der VorSchein

Highlights of the second Hashish Impression by W. Benjamin & E. Bloch: 15 January 1928, 3.30 p.m.

Till "Virtuelle Bloch Akademie" med samlingssidan Arbetets utopi, som mynnar ut i en omfattande diskurs: "Wandel der Arbeitskultur". Sajten är en sorts uppslutning kring "die Bloch-Erben"; både Karola Bloch och Jan Robert Bloch finns bland författarnamnen. Här finns två - tre bidrag med tio år eller lite mer på nacken, som jag fann särskilt intressanta - i den historiska efterklokhetens ljus. /CP/

bloch_antizipation utopie/dystopie. "Das in den 40iger Jahren geschriebene werk "prinzip hoffnung" von Ernst Bloch enthält im 2. band einen abschnitt der voller anspielung auf die architektur ist. der 2. band erscheint 1955. diese website ist eine dekodierung der bilder dieses abschnitts. es sin anspielungen auf die architektur der klassischen moderne. aber es sin auch - das ist das verblueffende - antizipationen der architektur-utopien der 60iger jahre." Navigeringen ställer krav på besökaren!

Initiative für Praxisphilosophie säger: Bloch är egentligen en praxisfilosof. Man kommer fram till honom över rubriken: Vordenker.

Die 12 Bloch-Thesen av Ingrid och Gerhard Zwerenz, "Ossietzky" 18/2003. Citat: "Die Bezeichnung Blochs als Hoffnungsphilosophen verführt zum Feuilletonismus."

Linke Analphabeten rechts gewendet av Ingrid och Gerhard Zwerenz, "Ossietzky" 25/2003

Resurser

Marx & Engels Internet Archive.
Home page of the Hegel Society of America Här hittar man resten av världens Hegel-länkar.
Utopia. By Sir Thomas More
A Bibliography of Thomas Mores Utopia av Romuald Ian Lakowski, Early Modern Literature Studies. 3,000 entries, ny länk.
Ancient Quest, sida om Rosenkreuzare, gnosticism, alkemi, av Karen Ralls.
Les sources de l'utopie; ny länk
Utopies en mode image; ny länk
Utopians and Socialists, omfattande register och länksamling på History of Economic Thought Website, från New School University, New York.

The Internet Encyclopedia of Philosophy; ny länk.
Stanford Encyclopedia of Philosophy är producerad av The Metaphysics Research Lab vid Stanford och har tre "mirror sites", en i Nederländerna, en i Storbritannien. Den är ideologisk i så måtto att Bloch inte är medtagen, men här finns en del värdefulla underrubriker: på genetik skriver exempelvis Richard Lewontin om fenotyp/genotyp.
Ontology. A Resource Guide for Philosophers by Raul Corazzon.
Assembled philosophers, en omfattande litteratur- och länksamling med biografier på Garth Kemerlings The Philosophy Pages, senast uppdaterat 12.11.11. Också detta är en ideologiskt deformerad sida.
Hellenistische Philosophie, en tysk tabellarisk översikt över skillnaderna mellan epikurism, stoicism och skepticism.
Islamic Philosophy Online, både engelskspråkiga och arabiska texter online. (Notera: Averroës' "Inkoherensens inkoherens" upptar 1.3 MB i engelsk utgåva, 28 MB med arabisk text - det uppträder verkligen ett kvantitativt språng vid språkbytet, de arabiska tecknen tar mer minnesutrymme i anspråk.)
Islamophile. Ressources Islamiques en langue francaise .
Web Gallery of Art på Euroweb innehåller mer än 11,000 digitala reproduktioner av europeiska målningar och skulpturer. Ny adress 2005.
Goethes Faust I und die Magie av Thomas Arnt.
The Alchemy Web Site.
MatriFocus, a cross-quarterly Magazine for Goddess Women, near and far.

Enskilda filosofer:

The Husserl Page

Senaste tillägg och ändringar 30.09.13.

  • Tillbaka till startsidan